CLAN II

2010
Installatie van 10 porseleinen bustes op een C.Eames tafel/istallation of 10 porcelain busts on a C. Eames table
bustes elk ca./busts each appr. 40x25x40 cm, tafel totaal/table total 330 cm

Bastienne Kramer’s CLAN vormen een hedendaagse variant op de bustes van patriottische helden die eind achttiende eeuw in de Loosdrechtse fabriek werden geproduceerd.De beelden van Bastienne Kramer zijn samengesteld uit afgietsels van verschillende maskers, afkomstig uit feestwinkels. De bustes dragen telkens een ander carnavalmasker. Het gezicht daaronder is hetzelfde maar ook weer een masker, dat van een anonieme man die verkocht wordt als ‘De Crimineel’.Het assortiment van verkrijgbare maskers maakt duidelijk wie de hedendaagse (anti)helden zijn; de ‘boze’ en ‘goede’ politici, belachelijk gemaakte en geïdealiseerde sterren. Hun gestandaardiseerde uiterlijk verhult elke menselijke eigenschap en uitdrukking.De Loosdrechtse bustes functioneerden vooral als symbool en veel minder als portret. Het uitstallen van dergelijke beeldjes was een (bescheiden) politiek ‘statement’. Bij Kramer zijn de bustes levensgroot en opgesteld op een conferentie tafel, verwijzend naar de besloten vergaderingen van de machtigen der aarde. 
Tekst: catalogus Pretty Dutch, Princessehof Leeuwarden. In 2007 is CLAN (5 bustes) getoond tijdens de tentoonstelling Pretty Dutch in Nationaal Keramiek Museum de Princessehof, Leeuwarden.

Bastienne Kramer’s CLAN consists of a group of porcelain busts. They form a present-day variant of the busts of national heroes that were produced in the Loosdrecht factory at the end of the 18th century. The figures by Bastienne Kramer have been compiled from casts of various masks that came from shops selling party objects. The busts consistently wear a different carnival mask. The face underneath is always the same but it, too, is actually a mask, that of an anonymous man, sold as ‘the criminal’. The assortment of available masks clarifies today’s (anti-) heroes: the ‘bad’ and the ‘good’ politicians ridiculed and idealized celebrities. Their standardized appearance conceals every human expression. The Loosdrecht busts also functioned primarily as a symbol and only to a lesser extent as a portrait. The presentation of this type of figures was a (modest) political ‘statement’. Kramer’s busts are life-sized and arranged at a conference table, a setting referring to the private meetings of the world’s leaders. The busts are the representatives of a clan whose identity and motives are not always clear.
Text: catalogue Pretty Dutch, Princessehof Leeuwarden. The work CLAN (5 busts) is shown in 2007 in the exhibition Pretty Dutch in Nationaal Keramiek Museum de Princessehof, Leeuwarden-NL.

CLAN II

2010
Instatallatie van 10 porseleinen bustes op een C.Eames tafel/istallation of 10 porcelain busts on a C. Eames table
bustes elk ca./busts each appr. 40x25x40 cm, tafel totaal/table total 330 cm

 

CLAN II 


2010
Instatallatie van 10 porseleinen bustes op een C.Eames tafel/istallation of 10 porcelain busts on a C. Eames table
bustes elk ca./busts each appr. 40x25x40 cm, tafel totaal/table total 330 cm

CLAN II (detail)


2010
Instatallatie van 10 porseleinen bustes op een C.Eames tafel/istallation of 10 porcelain busts on a C. Eames table
bustes elk ca./busts each appr. 40x25x40 cm, tafel totaal/table total 330 cm

CLAN II (detail)


2010
Instatallatie van 10 porseleinen bustes op een C.Eames tafel/istallation of 10 porcelain busts on a C. Eames table
bustes elk ca./busts each appr. 40x25x40 cm, tafel totaal/table total 330 cm

CLAN II 


2010
Instatallatie van 10 porseleinen bustes op een C.Eames tafel/istallation of 10 porcelain busts on a C. Eames table
bustes elk ca./busts each appr. 40x25x40 cm, tafel totaal/table total 330 cm